Sušara

Sušenje zrna je veoma važna mjera kojom smanjujemo vlagu zrna kako bi osigurali njegovo sigurno čuvanje.

Tvrtka Agromais također vrši otkup svih merkantilnih roba za potrebe sušare (isplata 1 dan od primitka robe), a možemo vršiti i uslugu sušenja i skladištenja Vaše robe. 

Tehničke karakteristike:

Dimenzije skladišta: dužina 60 m, širina  20 m, upotrebljiva visina 8 m; ukupni kapacitet 9.600 m3 ili cca 7.200 t proizvoda sa specifičnom težinom od 0,78 t/m3.

Sušara Strahl model 6000 frt/6. Sušara na 6 modula koja radi u kontinuiranom ciklusu sa recirkulacijom topline. Kapacitet sušenja 24 t/h sa 28% na 14% vlage. 

Dva silosa za skladištenje žitarica: promjer 12,73 m, visina cilindričnog djela 14,21 m; ukupna visina 17,94 m. Kapacitet 1.963 m3 svaki silos. Ukupni kapacitet 3.926 m3 = 3.062 t na bazi proizvoda sa specifičnom težinom od 0,78 t/m3.

Silos za brzi utovar kamiona promjera 4.55 m, ukupne visine 26,23 m, kapaciteta 150,5 m3 = 121 t na bazi specifične težine od 0,78 t/m3.