Sjemenska proizvodnja

Kukuruz

Lerma

Lerma

FAO 600 / ZA ZRNO

Visoki potencijal prinosa, brzo otpuštanje vlage, tolerantnost na sušu

KARAKTERISTIKE BILJKE
– ČVRSTA STABLJIKA
– VISINA STABLJIKE: 2,70 m
– VISINA KLASA: 1,30 m
– IZRAŽEN “STAY GREEN“ EFEKT

KARAKTERISTIKE KLIPA
– BROJ REDOVA: 18
– BROJ ZRNA UREDU: 42
– SPECIFIČNA TEŽINA: 75 kg/hl
– MASA 1000 ZRNA: 382 g
– TIP ZRNA: ZUBAN

​​SKLOP
– 80 – 90 000 biljaka/ha

​Adaptabilan u svim uvjetima proizvodnje

Atlas

Atlas

FAO 450 / ZA SILAŽU I ZRNO

Visoki potencijal prinosa, visoka otpornost na polijeganje

KARAKTERISTIKE BILJKE
– ČVRSTA STABLJIKA
– VISINA STABLJIKE: 2,80 m
– VISINA KLASA: 1,30 m
– IZNIMAN “STAY GREEN“ EFEKT

KARAKTERISTIKE KLIPA
– BROJ REDOVA: 16-18
– BROJ ZRNA UREDU: 44
– SPECIFIČNA TEŽINA: 72 kg/hl
– MASA 1000 ZRNA: 370 g
– TIP ZRNA: ZUBAN

​​SKLOP
– 90 000 biljaka/ha

Pogodan za proizvodnju na svim tlima

Bonfire

Bonfire

FAO 300 / ZA SILAŽU I ZRNO

Visoka kvaliteta zrna, visoka otpornost na bolesti, odlična otpornost na polijeganje.

KARAKTERISTIKE BILJKE
– IZNIMNA ČVRSTOĆA STABLJIKE
– VISINA STABLJIKE: 2,70 m
– VISINA KLASA: 1,30 m
– IZRAŽEN „STAY GREEN“ EFEKT

KARAKTERISTIKE KLIPA
– BROJ REDOVA: 16
– BROJ ZRNA UREDU: 42
– SPECIFIČNA TEŽINA: 75 kg/hl
– MASA 1000 ZRNA: 420 g
– TIP ZRNA: TVRDUNAC

​​SKLOP
– 85 – 100 000 biljaka/ha

Pogodan za proizvodnju na svim tlima