Fungichel

Sistemični bakar

FUNGICHEL sadrži bakar uz dodatak organske komponente koja mu omogućava usvajanje putem korijenovog sistema i omogućuje sistemični transport u biljci. Zahvaljujući obliku i sistemičnim svojstvima bakra. FUNGICHEL primjenjen preko korijena, ometa i sprječava razvoj i širenje patogena unutar stanica biljke, a primijenjen folijarno sprječava prodor patogena u biljno tkivo.

FUNGICHEL ispoljava preventivno i kurativno djelovanje na gljivice uzročnike plamenjača (Peronospora sp., Phytophtora spp.), venuća (Fusarium spp.), polijeganja (Phytium spp.), rizoktoniju (Rhizoctonia spp.), pjegavosti (Alternaria spp.), te bolesti uzrokovane bakterijama Clavibacter michiganensis, Pseudomonas syringae, Xanthomonas campestris i Erwinia carotovora. Primjenjuje se u povrtnim kulturama, krumpiru, jagodama, lubenicama, dinjama, voćarskim kulturama, vinovoj lozi te na ukrasnim biljkama.

SADRŽAJ:

Bakar (Cu) 5,0%

 

PRIMJENA

 

POVRĆE

– rajčica, paprika, patlidžan, jagoda, krastavci, tikvice, dinja, lubenica, kupus, brokula, cvjetača, krumpir, grah:

– folijarno 1,0-1,5 l/ha (0,1-0,15% odnosno 100-150 ml/100 l vode), primijeniti svakih 15-20 dana od razvoja pravih listova. Pri uvjetima povoljnim za razvoj bolesti razmak između prskanja smanjiti na 8-10 dana.

-navodnjavanjem kap na kap: 2,0-3,0 l/ha preventivno

4,0-5,0 l/ha kurativno

VOĆKE, VOĆNE SADNICE

-folijarno 0,1-0,15% (100-150 ml/100 l vode) preventivno prije i nakon cvatnje svakih 15 dana

-navodnjavanjem kap na kap: 5,0-6,0 l/ha, jednom primijeniti krajem vegetacije u jesen, drugi puta početkom rasta mladica a treći puta tijekom pune vegetacije​

 

VINOVA LOZA

-folijarno 0,1-0,15% (100-150 ml/100 l vode na 1000m2) preventivno od početka razvoja mladica do početka dozrijevanja bobica svakih 10-15 dana ovisno o klimatskim prilikama​

 

CVIJEĆE, UKRASNO BILJE

-folijarno 1,0-1,5 l/ha svakih 15 dana

-navodnjavanjem kap na kap 4-5 l/ha primijeniti 2-3 puta tijekom zime i 2-3 puta u proljeće