Citoquin Mix

Biostimulans biljnog podrijetla

CITOQUIN MIX je snažan prirodni biljni stimulator koji svojim komponentama utječe na niz metaboličkih procesa u biljci.

Sadrži visokokvalitetni koncentrirani ekstrakt staničnog soka smeđe morske alge Aschophylum nodosum bogat fitohormonima, betainima, proteinima i ugljikohidratima. Izbalansiran omjer prirodnih komponenti i mineralnih hranjiva (dušik, fosfor, kalij, bor i molidben) aktivira i ubrzava metaboličke procese u biljci čime poboljšava usvajanje hranjiva iz tla i njihov transport u biljci, ubrzava oporavak biljaka nakon izloženosti stresnim uvjetima (dugotrajna vlaga, suša, visoke temperature, oštećenja od pesticida, oštećenja od napada štetnika i uzročnika bolesti), poboljšava kvalitetu i kvantitetu poljoprivrednih proizvoda te omogućava duže čuvanje plodova.

Primjenjuje se folijarno ili kroz sistem za navodnjavanje tijekom čitave vegetacije u svim poljoprivrednim kulturama.

SADRŽAJ:

Dušik (N) 3,0%
Fosfor (P2O5) 8,0%
Kalij (K2O) 10,0%
Bor (B) 0,4%
Molidben (Mo) 0,2%