Gnojiva

Gnojidba je jedna od najvažnijih agrotehničkih mjera, jer njome utječemo na povećanje prinosa uzgajanih kultura. 

Agromais u svojoj ponudi ima široku paletu mineralnih i organskih proizvoda.

Petrokemija d.d. već je skoro pola stoljeća proizvodnjom gnojiva prisutna u svakom dijelu Hrvatske te na regionalnom, ali i svjetskom tržištu.

Petrokemija proizvodi mineralna gnojiva uporabom prirodnih mineralnih sirovina, prirodnog plina, atmosferskog dušika i kisika. Iz ovih sirovina se odgovarajućim tehnološkim postupcima proizvode bazne kemikalije, a potom mineralna gnojiva. Prema sastavu, gnojiva se određuju kao jedinična i složena, odnosno kompleksna i miješana, a prema agregatnom stanju kao kruta (granulirana i pilirana) i tekuća.

VIŠE

Yara, kao vodeći proizvođač gnojiva u svijetu, nastoji biti lider kako u razvoji novih grupa proizvoda tako i u ulaganju u nove tehnologije sa osobitim naglaskom na zaštitu okoliša i poticanje održive poljoprivredne proizvodnje. ​ Kombinirajući agronomske vještine, svjetska iskustva i lokalnu primjenu, stvorili su kompletan asortiman gnojiva za postizanje najboljeg rezultata gnojidbe – od osnovne gnojidbe preko fertigacije do folijarne primjene.

 

VIŠE

Capa Ecosystems jedna je od vodećih španjolskih kompanija u području biostimulatora i biopesticida. Dugotrajnim istraživanjima i testiranjima dobivena su inovativna rješenja koja su, uz primjenu visoke organske tehnologije i uporabu sirovina isključivo biljnog podrijetla, pretočena u visokokvalitetne proizvode. Sadržaj, kao i omjer pojedinih komponenata (fitohormona, aminokiselina, vitamina, polisaharida itd.), prilagođen je kulturnim biljkama s ciljem pospješivanja njihovog zdravstvenog stanja i vigora, što u konačnici rezultira višim prinosima i višom kvalitetom proizvoda.

VIŠE

Elixir Zorka je vodeći proizvođač kompleksnih mineralnih gnojiva u jugoistočnoj Europi i predstavlja kompaniju koja kroz lanac vrijednosti pruža veoma efikasna rješenja za poljoprivrednike širom svijeta oslanjajući se na duboko poznavanje njihovih zahtjeva. Stoga je i njihov moto: Elixir Zorka – Dobro za zemlju!

VIŠE